LADDA UPP OCH DELA DINA BILDER ONLINE

JPG / PNG / GIF max 12 MB
Vid uppladdning accepterar du samtidigt vårt användaravtal

Vad får man ladda upp?

- Bilder med naket/droger/stötande material är ej tillåtet.
- Du får ej "hotlinka" bilder (bakgrund, header etc)
- Du äger pupphovsrätt för de bilder du laddar upp
- Du är själv ansvarig för det du skriver eller laddar upp
- Ladda-upp.se får utan inskränkningar visa, ändra, sprida samt radera uppladdade bilder
- Du är över 18 år eller har målsmans tillstånd att använda tjänsten

Sekretesspolicy

När du laddar upp en bild eller skriver en kommentar så sparar vi din IP-adress, för att kunna spåra intrångsförsök samt spridning av olagligt material. Som olagligt material räknas även bilder för vilka du själv ej äger upphovsrätt. Dessa uppgifter lämnas enbart ut till tredjepart vid misstanke om brott och då detta krävs av behörig myndighet.

Du är själv ansvarig för allt du skriver eller laddar upp på vår webbplats. Vid misstanke om intrång i upphovsrätt raderas aktuella bilder och vi äger rätt att avsluta ditt konto utan förvarning.

Genom att ladda upp bilder på ladda-upp.se så godkänner du att dessa fritt får visas, ändras och spridas utan ditt uttryckliga samtycke.

Cookies

Vår webbplats använder sig av cookies för att hantera annonsvisningar (mer information i googles sekretesspolicy), hålla reda på din inloggning samt mäta besöksstatistik. En cookie är en textfil som sparas lokalt på din dator. Om du inte accepterar användningen av cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att cookies nekas, eller lämna vår webbplats.

Det finstilta

Ladda-upp lämnar ingen garanti avseende Tjänstens tillgänglighet eller felfrihet.

Användaren är själv ansvarig för att den/de användaridentitet(er) och det/de lösenord Användaren erhåller för Tjänsten förvaras på ett betryggande sätt och oåtkomligt för tredje man. Användaren ansvarar för eventuellt obehörigt utnyttjande av Användarens användaridentitet och lösenord till Tjänsten.

Användaren är ensamt och exklusivt ansvarig för all information som Användaren lägger in, bearbetar eller hanterar med hjälp av Tjänsten och för all information som Användaren lagrar på Ladda-upp:s servrar.

Användaren förbinder sig att endast använda Tjänsten i enlighet med Användaravtalet och Ladda-upps vid var tid gällande instruktioner. Användaren äger inte rätt att använda Tjänsten på sätt som kan överbelasta, störa, skada, inaktivera eller försämra Tjänsten eller använda Tjänsten på något sätt som kan leda till överföring, distribution eller uppladdning av program eller material som innehåller skadlig kod, såsom virus, maskar, trojanska hästar, spionprogram eller andra potentiellt skadliga program, material eller information.

Användaren förbinder sig att inte använda Tjänsten för att bedriva illegal verksamhet eller för att ladda upp, publicera, e-posta eller på annat sätt behandla eller vidarebefordra information i strid med gällande lag (inklusive men ej begränsat till information som kan anses utgöra hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, förtal, förolämpning, uppvigling, olaga våldsskingring och/eller brott mot upphovsrätten eller annan immaterialrättslig lagstiftning eller brott mot personuppgiftslagen), eller som annars kan uppfattas som hotfull, kränkande, rasistisk, trakasserande, anstötlig, vulgär och/eller oanständig eller som innebär intrång i annans privatliv.

Ladda-upp lämnar ingen garanti av vad slag det må vara att Innehållet eller Tjänsten svarar mot Användarens behov eller att Innehållet kan användas utan störningar eller fel.

Om anspråk riktas mot Ladda-upp eller talan förs mot Ladda-upp på grund av Användarens användning av Tjänsten, åtar sig Användaren att hålla Ladda-upp skadeslöst för all skada som Ladda-upp åsamkas med anledning av sådant anspråk (inklusive men ej begränsat till kostnader på grund av förlikning eller dom). Åtagandet gäller endast under förutsättning, dels att Användaren inom skälig tid från att anspråk framförts skriftligen underrättas av Ladda-upp om framförda anspråk eller att talan har väckts mot Ladda-upp, dels att Användaren har fått möjlighet att godkänna eventuell förlikning eller liknande åtagande.

Ladda-upp ska ej hållas ansvarigt för direkt, indirekt eller annan följdskada på person eller egendom, ekonomisk förlust eller förlust av data som kan drabba Användaren eller tredje man på grund av Tjänsten eller Användarens användning av Tjänsten. Ladda-upp ska inte hållas ansvarigt för intrång i data eller bristande datasekretess i samband med överföringen av information via Internet vid nyttjandet av Tjänsten. Ladda-upp kan ej heller hållas ansvarigt för fel eller förändringar i tredjepartstjänster som förmedlas genom Tjänsten.

Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. Eventuella tvister med anledning av detta Användaravtal eller Tjänsten ska avgöras i svensk allmän domstol med Växjö tingsrätt som första instans.

Visa publikt


Beskrivning


Bildfilter
 
de_mirage0014osynliga_ligan_slar_tillvasaloppet meme
ovechkin16 fing kl 19 13 Feb 2016TERA 2014-05-07 11-01-58-53vecka 42-1imagebnebtesspurPhoto1 (1)009rez
168519
uppladdade bilder
IMG_2667axfood134e30123451.2image
» Se hela bildarkivet

Du har väl testat vår mobilsida?


Fungerar utmärkt till alla smartphones och tablets

Skicka snabbt en bild från telefonen till en e-postadress

Ingen installation, nås direkt från webbläsaren

Adressen dit är inte krångligare än www.ladda-upp.se/m/